• هدف از آزمایش تست کشش

    در این آزمایش یک نمونه با طرح ویژه در جهت محوری تحت بار گذاری قرار می گیرد و در اثر افزایش این نیرو می شکند. در حین آزمایش مقدار افزایش طول در فواصل متناوب اندازه گیری شده و تنش و کرنش میانگین طبق معادلات بدست می آیند. داده های بدست آمده از آزمایش کشش به صورت نمودار تنش-کرنش رسم می شود.

...

پارامترهایی که از منحنی تنش – کرنش مهندسی بدست می آیند عبارتند از:

 


استحکام کششی
استحکام تسلیم
داکتیلیته (شکل پذیری)
مدول کشسانی
جهش یا برجهندگی

 

 

 

 

تنش طولی میانگین از تقسیم بار بر سطح مقطع اولیه به دست می آید:

 

 

کرنش مورد استفاده در منحنی تنش – کرنش مهندسی، کرنش خطی میانگین است که از
تقسیم ازدیاد طول مربوط به طول نمونه ، δ ، بر طول اولیه آن به دست می آید.

 

 

چون هم تنش و هم کرنش از تقسیم بار و ازدیاد طول بر عوامل ثابتی بهدست می آیند، منحنی بار ازدیاد طول نیز شکلی مانند منحنی تنش- کرنش مهندسی دارد. هر دو منحنی معمولا به جای هم مورد استفاده قرار می گیرند.

شکل و مقدار منحنی تنش – کرنش یک فلز به ترکیب شیمیایی، عملیات حرارتی، تاریخچه قبلی تغییر شکل پلاستیک(مومسان) و آهنگ کرنش، دما و حالت تنش وارده هنگام آزمایش بستگی دارد.

استحکام کششی، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول و کاهش سطح مقطع پارامترهایی هستند که در تشریح منحنی تنش – کرنش هر فلز بهکار
می روند. دو پارامتر اول معرف استحکام و دو تای بعدی معرف داکتیلیته (شکل پذیری) هستند.

در ناحیه الاستیک منحنی تنش – کرنش مهندسی، تنش با کرنش رابطه خطی دارد.

موقعی که مقدار تنش از استحکام تسلیم جسم بیشتر شود ، نمونه تغییر شکل پلاستیک را تحمل می کند. پس از آن نیروی لازم برای ادامه تغییر شکل افزایش می یابد ولی این افزایش به صورت خطی نیست.

اگر نیرو بعد از تغییر شکل پلاستیک به صفر کاهش پیدا کند مقداری تغییر شکل دائمی در نمونه باقی خواهد ماند. نیرو یا تنش لازم برای ادامه تغییر شکل پلاستیک با افزایش کرنش پلاستیک زیاد می شود و به عبارت دیگر جسم کار سخت می شود. حجم نمونه یا حاصلضرب طول در سطح ، در حین تغییر شکل پلاستیک ثابت باقی می ماند.

در نتیجه با ازدیاد طول نمونه ، مساحت سطح مقطع آن به طور یکنواخت در طول نمونهکاهش می یابد. در هنگام تست کشش دو عامل متضاد روی مقدار نیروی لازم برای ایجاد تغییر شکل تاثیر می گذارد ، یکی ((کار سختی)) است که موجب افزایش نیرو می شود و دیگری کاهش سطح است که باعث کاهش نیرو می شود.

در ابتدا، کار سختی بیش از کاهش در سطح مقطع نمونه است. بنابراین، تنش مهندسی با افزایش کرنش به طور
پیوسته زیاد می شود. در نهایت به نقطه ای می رسد که کاهش سطح مقطع نمونه و در نتیجه کاهش نیرو بیش از افزایش نیروی ناشی از کارسختی است. این شرایط ابتدا در نقطه ای در نمونه ایجاد می شود که ضعیف تر از بقیه نمونه است. از این رو تمام تغییر شکل پلاستیک بعدی در این ناحیه متمرکز می شود و نمونه شروع به گلویی شدن یا نازک شدن موضعی می کند. حال، چون مساحت سطح مقطع سریعتر از افزایش بار ناشی از کار سختی، کم می شود، یا به عبارت دیگر کارسختی قادر به جبران اثر کاهش سطح مقطع نیست، نیروی واقعی لازم برای تغییر شکل نمونه افت می کند و تنش مهندسی به طور پیوسته تا شکست نمونه کم می شود.

به طور خلاصه ، می توان گفت که در ابتدا بعد ازتغییر شکل الاستیک (کشسان)، مقدار کار سختی بیش از کاهش در سطح مقطع است و نیرو با ادامه تغییر شکل افزایش می یابد ولی در یک نقطه که مقدار کاهش در سطح مقطع بیش از کار سختی است، جسم شروع به گلویی شدن می کند و نیروی لازم برای ادامه تغییر شکل کاهش می یابد. ولی در واقع کرنش سختی یا کار سختی فلز تا لحظه شکست آن ادامه دارد. به طوری که تنش لازم برای ازدیاد طول باید زیاد شود، این پدیده در
منحنی تنش – کرنش حقیقی دیده می شود.

محصولات مرتبط
محصولات مرتبط
...

ماژول کنترل پیامکی SLT01

...

دیتالاگر مودم GPRS-RV04 دارای GPS

...

مودم GPRS-RV01

...

مبدل لودسل

...

مبدل ترموکوپل

...

کنداکتیویتی متر(EC-meter)

عمده فعالیت آراز فناورآلتین افق، طراحی و تولید بردهای سفارشی و اختصاصی می باشد. این شرکت با کادری مجرب در تمامی مراحل اجرای پروژه از مشاوره، طراحی تا اجرا و پشتیبانی در کنار شماست. تجربه اندوخته شده ما در قبال طرح های موفق گلخانه هوشمند و ایستگاه های هواشناسی، همراه راه شما در بالا بردن بازدهی پروژه های شماست. اتکای ما به توان متخصصان داخلی زمینه ساز تحقق ارتقای کیفیت محصولات تولید داخلی خواهد بود. محصولات تولیدی این شرکت یارای رقابت با نمونه های گران قیمت خارجی را دارا می باشند.
عمده فعالیت آراز فناورآلتین افق، طراحی و تولید بردهای سفارشی و اختصاصی می باشد. این شرکت با کادری مجرب در تمامی مراحل اجرای پروژه از مشاوره، طراحی تا اجرا و پشتیبانی در کنار شماست. تجربه اندوخته شده ما در قبال طرح های موفق گلخانه هوشمند و ایستگاه های هواشناسی، همراه راه شما در بالا بردن بازدهی پروژه های شماست. اتکای ما به توان متخصصان داخلی زمینه ساز تحقق ارتقای کیفیت محصولات تولید داخلی خواهد بود. محصولات تولیدی این شرکت یارای رقابت با نمونه های گران قیمت خارجی را دارا می باشند.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ است.